Strážce zahrady

Oslava 50. výročí otevření 6.MŠ Plzeň

Celoroční projekt oslav 50. výročí otevření školy pokračoval ve čtvrtek 9.6.2016 zahradní slavností nazvanou „Mámo • táto, slavte s námi!“. Slavnost byla pojata jako odpolední setkání všech přátel, kteří se školou dlouhodobě spolupracují, rodičů a dětí, které školu navštěvují, navštěvovaly, nebo budou navštěvovat.

 


Pozvání přijala Zdeňka Vaňková, ředitelka, která školu vedla v letech 1992 – 2014 a která spolu s přáním předala škole i novou kroniku. Dále zástupkyně ředitelky 28. základní školy, Světlana Hlavinková, která společně s paní Tomanovou předala škole nový nástěnný keramický obraz „Živly“, který vytvořily děti obou škol v rámci spolupráce a jako symbol ŠVP 6. mateřské školy. Popřát škole přišel i zástupce Úřadu městské části Plzeň 4 – Doubravka, starosta Michal Chalupný, který inicioval možnost získat pro školu nový herní prvek. Velmi milé bylo i setkání s panem Vobrubou ze ZOO a BZ Plzeň, který přinesl i živou želvu zelenavou, kterou slíbil při příležitosti oslav škole zapůjčit. Mezi hosty, kteří přijali pozvání, byla také náměstkyně primátora Eva Herinková, paní inspektorka Eva Brabcová, vedoucí odboru školství Dagmar Škubalová a ředitelka 50. MŠ Iveta Vernerová.

          


Po slavnostním přípitku a oficiálním předání nových realizací dětem následoval program indiánské skupiny „Pšito oyate“ (korálkoví lidé). Škola tak měla možnost prezentovat současně pětiletou práci v rámci výchovně vzdělávacího programu „V souladu s přírodou – indiánská osada“, který je součástí projektu „Modernizace 6. mateřské školy Plzeň v souladu s jejím EVVO zaměřením“ dotovaného z EU ROP. Všichni hosté se po zhlédnutí krátkého vystoupení zapojili do tanečního dění a aktivit s indiánskou tematikou. V budově školy byla připravená bohatá prezentace historie školy a také aktuálně probíhajících projektů, hosté mohli napsat přání a děti namalovat obrázky pro školu k jejímu výročí. Byla připravena i malá ochutnávka školního stravování a na školní zahradě mohla veřejnost posoudit nové realizace v podobě „Mašiny“ na dopravním hřišti, „Zelené jeskyně“ (altánu) a lanové sestavy „Větrník“, bylinkových záhonků, hmatové stezky a zavlažovacího systému v pěstitelské části a dřevěné prolézací sochy „Kočky“. Na tyto realizace se podařilo získat škole finanční podporu z odboru Životního prostředí města Plzně, OŠMT a také z ÚMO Plzeň 4 – Doubravka.

         


Po předchozích rozmarech se umoudřilo počasí a celé odpoledne panovalo na školní zahradě velmi příjemné jarní klima a pohodová a přátelská atmosféra, kterou s námi můžete zažít i vy díky reportáži TV ZAK.

                     

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail