Strážce zahrady

Integrace dětí v naší škole

Celý školní rok 2011/2012 znamenal pro děti ze Sluníčkové třídy úplně nový začátek. Jednak proto, že se ve třídě potkaly naprosto nové děti, které zatím do mateřské školy nechodily a přišly doslova z maminčiny náruče ve třech letech. A také proto, že se zcela poprvé v 6. mateřské škole zrealizoval integrační proces.

Do Sluníčkové třídy nastoupila holčička Eliška (příběh Elišky) s dětskou mozkovou obrnou, pohybující se ve speciálním chodítku, lezením po zemi nebo za pomoci dospělého, vedením za ruce. Do integrace se zapojila celá mateřská škola, včetně provozních zaměstnanců, ostatních učitelek i dětí z jiných tříd. Nejvíce se však dotkla samotných dětí, asistenta pedagoga a učitelek ve Sluníčkové třídě. S počínající nejistotou a nezkušeností se celý tým vrhnul do cílené a smysluplné práce, která byla zpočátku velmi náročná, zejména na zajištění volného pohybu ve třídě pro všechny děti, zajištění místa pro cvičení a relaxaci, uspořádání dne a činností, výběru vhodných her a aktivit atd. Promyšlené přípravy a důkladná organizace ze strany učitelek i asistenta pedagoga byly nutné pro zajištění pohody a příjemného prostředí nejen pro Elišku, ale pro celou skupinu dětí.

Touto cílevědomou, záměrnou a plánovitou prací se ve Sluníčkové třídě podařila „velká“ věc – úspěšná integrace. Děti ve skupině jsou navzájem velmi sžité a Elišku berou jako přirozenou součást kolektivu. Naprosto přirozeným způsobem vnímají rozdílné potřeby každého dítěte a berou je s jistotou a samozřejmostí. Eliška se účastní veškerého dění ve školce i mimo školku za doprovodu asistenta pedagoga a s pomocí speciálně upraveného kočárku.

Práce s dítětem s handicapem má svá specifika i úskalí. Ale určitě přináší pocit smysluplnosti a nezbytnosti v dnešním světě. Integrace v 6. mateřské škole je novým začátkem nejenom pro nás, ale i pro ostatní děti, rodiče a další dospělé. Svědčí o tom také spokojenost Elišky a její maminky, ale i ostatních dětí a jejich rodičů.

Od září 2013 probíhá na naší škole akce "Víčka pro Elišku", kterou se snažíme pomoci Elišce v její situaci a  rozšířit tak možnosti její rehabilitační pooperační péče. Víčka sbírají děti, rodiče i kamarádi, ale pomáhají nám i jiné školy a veřejnost. Barevná víčka postupně "proměňujeme" za finanční prostředky, ze kterých je hrazena rehabilitační péče o Elišku a pobyt v centrech, které tuto péči umožňují. Všem, kteří už pomohli, nebo stále pomáhají, patří náš VELKÝ DÍK

Na jaře 2014 jsme Elišce věnovali i naši každoroční akci "Den Země" a kromě pracovních dílen na třídách jsme využily nasbíraná víčka k vytvoření velké mozaiky. I přes proměnlivé počasí se děti rády zapojily a společně vytvořily symbolické poděkování všem, kteří Elišku podporují a provází ji na cestě jejích pokroků.

Rok 2014/2015 byl pro Elišku posledním rokem stráveným společně s námi v mateřské škole. Prožili jsme výlet do centra města Plzně i dobrodružství na statku Moulisových, kde jsme stloukali máslo a jezdili na ponících. Děti nakonec Elišce jako překvapení vyrobily tričko, které jí bude připomínat naši 6.MŠ.

Od září 2015 nastoupil do Sluníčkové třídy nový chlapec, který je sluchově postižený. Během podzimu udělal velké pokroky nejen díky kochleárnímu implantátu, který nosí, ale i díky kolektivu dětí, se kterými se ve školce potkává.

Více se o našem Davídkovi dozvíte zde.

Jak se Davídkovi dařilo v uplynulém roce.

O integraci našeho malého Davídka se zajímala i televize ZAK. Můžete se podívat na reportáž z naší Sluníčkové třídy, kam Davídek dochází. Video o nás začíná cca v páté minutě vysílání.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail