Strážce zahrady

Platby ve školním roce 2016-2017

ŠKOLNÉ

Na měsíc červenec a srpen nezasílejte školné - zrušte trvalé příkazy!

Od září 2016 zadejte nový trvalý příkaz na platbu školného ve výši 404,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 10. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky.

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31.8.2017 dovrší 6 let ŠKOLNÉ NEPLATÍ ! Děti s odkladem školní docházky platí školné od 1.9.2016.

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Do 10.9.2016 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 000,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky.

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ: strávník 3 - 6 let celkem 34,- Kč, strávník 7 - 10 let celkem 38,- Kč.

 

PLAVÁNÍ

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2016/2017 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Konečný počet dětí bude upřesněn po 1. lekci, tj. 8.2.2016 a rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce.

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 28.2.2017, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

ANGLIČTINA

Cena kurzu Angličtina hrou na školní rok 2016/2017 bude upřesněna v září, informace k zahájení a průběhu se dozvíte na třídních schůzkách.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail