Strážce zahrady

Platby ve školním roce 2017 - 2018

ŠKOLNÉ

Na měsíc červenec a srpen nezasílejte školné - zrušte trvalé příkazy!

Od září 2017 zadejte nový trvalý příkaz na měsíční platbu školného na období 9/2017 - 6/2018 ve výši 480,-Kč/měsíc, plaťte vždy k 10. každého měsíce.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky.

DĚTI   PŘEDŠKOLNÍHO   VĚKU, které k 31.8.2018 dovrší 6 let a starší ŠKOLNÉ NEPLATÍ !

ČÍSLO ÚČTU JE: 54433311/0100

 

STRAVNÉ

Do 10.9.2017 zašlete  ZÁLOHU   NA   STRAVNÉ  na účet školní jídelny ve výši 1 000,-Kč.

VARIABILNÍ  SYMBOL u docházejících dětí zůstává stejný nebo udáváte celé jméno dítěte do poznámky.

ČÍSLO ÚČTU JE: 10932311/0100

Cena stravného za dítě/1 den v MŠ: strávník 3 - 6 let celkem 34,- Kč, strávník 7 - 10 let celkem 38,- Kč.

Vyúčtování stravného za červen 2018 bude zasláno na účty rodičů nejpozději do konce měsíce srpna 2018.

 

PLAVÁNÍ

Cena předplaveckého výcviku (včetně dopravy) za 2.pololetí ve školním roce 2017/2018 bude vypočítána podle počtu přihlášených dětí. Konečný počet dětí bude upřesněn po 1. lekci, tj. začátkem února a rodičům sdělíme potřebné informace na třídní schůzce.

Platbu zasílejte na účet MŠ 54433311/0100 nejpozději do 28.2.2018, V.S. je číslo přiřazené Vašemu dítěti hospodářkou školy.

Platba je nevratná.

 

ANGLIČTINA

Cena kurzu Angličtina hrou na školní rok 2017/2018 bude upřesněna v září, informace k zahájení a průběhu tohoto kurzu se dozvíte na třídních schůzkách.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail