Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Zřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4

                                                                          


 19.3. a 20.3. Keramika na 28.ZŠ
děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy navštíví keramickou dílnu na 28.ZŠ. Budou si moci vyzkoušet pod vedením zkušené výtvarnice, jak tvárná hlína je, naučí se základní zásady, jak s ní pracovat a jak ji dozdobit.


 22.3. Setkání s logopedem Mgr. Šimkovou
Téma : " Vliv logopedických vad na školní úspěšnost dětí "
Program začíná od 15:00 hodin ve Sluníčkové třídě.

 

 

 Informace o nejbližších akcích naleznete zde.

  

I v letošním školním roce s námi můžete v přímém přenosu sledovat "zázraky přírody" přenášené z chytré ptačí budky z naší školní zahrady - budku si už vyhlídly sýkorky. Pokud budete mít chuť si s dětmi o tom, co se v budce děje, povídat a třeba nakreslit i nějaké obrázky (starší děti vytvořit i deník z průběhu hnízdění), můžete vaše výtvory přinést do konce května do naší školy a my všechny dětské práce vystavíme jako součást oslav Dne dětí 4. 6. 2018 na naší zahradě a vyhodnotíme. 

Zatím sledujte na www.ptacionline.cz (nebo denně přímo v budově školy) a nechte se okouzlit možností pohledu do domova sýkorek a dozvědět se tak o nich mnohem více, než co jste se kdy naučili ve škole.                    

  •  Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail