Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy na školní rok 2017/2018 získáte na: www.mszapis.plzen.eu a konkrétní informace o dni otevřených dveří (koná se 27.4.2017) a zápisech do naší školy se dozvíte z časopisu školy - "Šnečí zpravodaj č.4" a na úřední desce

Srdečně zveme rodiče s dětmi na DĚTSKÝ DEN, který pořádá Sokol Letná.

Projekt sledování hnízdění ptáků na naší školní zahradě "PTÁCI ONLINE" je v plném proudu - i vy můžete sledovat s námi na: http://www.ptacionline.cz/zaznamy/hnizdeni/74?datum=25.+3.+2017&mesto=Plze%C5%88  a také se zapojit se svými dětmi. Informace o účasti na projektu získáte na třídách a fenologický deník pro zachycení hlavních momentů hnízdění (školáci i malý test znalostí) si můžete vytisknout v dokumentech.

Informace o nejbližších akcích naleznete zde.

Informace o projektu společných aktivit se zahraniční školou prostřednictvím eTwinningu naleznete na prostředí twinspace.

  •  Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde.
Zřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4

Zajištění prázdninového provozu v roce 2017 v městské části Plzeň 4 - Doubravka:
červenec - 64. MŠ Plzeň, Pod Chlumem 1235/3
srpen - 57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 922/1
Přihlášky dětí k prázdninovému provozu mohou rodiče podávat prostřednictvím kmenové mateřské školy do 26. 5. 2017.

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail