Strážce zahrady

6. mateřská škola Plzeň

6. mateřská škola Plzeň

Naši mateřskou školu najdete v Plzni na Letné a poznáte ji podle fasády s motivem šneka v kombinaci s korunou stromu. Máme čtyři třídy, které navštěvuje celkem 104 dětí. Výchovně-vzdělávací program je zaměřen zejména na ekologii a zdravý životní styl. V interiéru celé školy se můžete setkat s živými zvířaty a také aktivity dětí podněcují k vytváření vztahu k přírodě.

Aktuality a důležitá sdělení:

 V úterý 11.10. zveme rodiče, děti a přátele školy na slavnostní zakončení dlouhodobého vzdělávacího programu "V souladu s přírodou - Indiánská osada" a další z cyklu akcí k 50. výročí otevření školy pod názvem "MÁMO • TÁTO, BUBNUJ S NÁMI!",  aneb slavme s indiány. Akce se bude konat na školní zahradě od 16:15h. Špekáčky s sebou!

Informace o nejbližších akcích naleznete zde.

 

  • Informace pro rodiče nově nastupujících dětí, kteří se nemohli zúčastnit informační schůzky dne 23.6.2016, naleznete zde.
  • Směrnici k vyzvedávání dětí z MŠ naleznete zde.

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail