Strážce zahrady

Dotované projekty

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu České obce sokolské s názvem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Děti ze Srdíčkové,…
celý článek

 
ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ

 OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠNázev projektu: Šablony pro 6. MŠ Plzeň,…
celý článek

 
ZELENÁ OÁZA RADOSTI

Projekt "Zelená oáza radosti" pokračuje v roce 2017 ve své 3. etapě obnovou pergoly u vstupu do budovy školy.Navazuje na předchozí etapy koncepčního…
celý článek

 
Společně a s úsměvem

Projekt   "Společně a  s úsměvem"  je projektem na podporu spolupráce s rodinou a veřejností. Tento projekt je koncipován…
celý článek

 
Dešťovka je kamarád

              Naše škola je zapojena do projektu "Dešťovka je kamarád", který realizuje…
celý článek

 
Přímé sledování jarního hnízdění ptactva

Jak už zaměření vzdělávání v naší škole napovídá (ekologická mateřská škola), snažíme se u dětí vytvářet vztah k přírodě a hledáme všechny vhodné…
celý článek

 
Letecké snímkování školy - naše školka okem letecké termovize

Zhruba v polovině loňského roku 2016 v Plzni rozběhlo sdružení ENVIC projekt věnující se problematice dobrého hospodaření se srážkovou vodou.…
celý článek

 
Medová snídaně

Děti z naší školy se zúčastnily celorepublikového projektu finančně podporovaného Ministerstvem zemědělství ČR s názvem "Medová snídaně".
celý článek

 
Projekt "Zelená oáza radosti"

Projekt "Zelená oáza radosti - 2. pokračování" navazuje na předchozí realizace a obnovu školní zahrady. Součástí projektu je obnova altánu a vznik…
celý článek

 
Projekt "Mámo, táto, slavte s námi!"

Projekt "Mámo, táto, slavte s námi!" je celoroční cyklus akcí a aktivit pro děti, rodiče i veřejnost, kterými chceme více otevřít školu.…
celý článek

 
Projekt "Plzeň - moje město"

Projekt "Plzeň - moje město" probíhal v období září až prosinec 2015 a leden 2016. Hlavním smyslem projektu bylo rozvíjet polytechnické…
celý článek

 
Projekt "Šikovné ruce"

Projekt "Šikovné ruce" probíhal na jaře 2015 a byl zaměřený zejména na pracovní činnosti, návyky a rozvoj pracovních dovedností dětí ve spolupráci…
celý článek

 
6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail