Strážce zahrady

Úřední deska

Zřizovatelem školy je Plzeň, statutární město a zřizovatelské funkce vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4.

 

               

Slavnostní předání mateřské školy po její rekonstrukci

Plzeňská 6. mateřská škola v Republikánské ulici prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která byla realizována ze získané dotace z Evropské unie ROP II NUTS Jihozápad ve výši 10 miliónů korun. Projekt byl rozdělen do dvou etap. Práce probíhaly vždy v době letních prázdnin v roce 2010 a 2011. Dne 21. září byla škola, za přítomnosti představitelů města, slavnostně předána.
Součástí tohoto projektu je i výchovně-vzdělávací projekt "V souladu s přírodou - indiánská vesnice", který byl realizován v různých formách po dobu pěti let.

V roce 2016 oslavila škola 50. výročí svého otevření. Součástí oslav byl celoroční projekt "Mámo, táto, slavte s námi!", finančně podpořený Magistrátem města Plzně, Odborem životního prostředí města Plzně a ÚMO Plzeň 4..

Informace o dalších finančních dotacích získaných školou si můžete přečíst v kategorii Dokumenty a Dotované projekty.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

 • žádost si mohou rodiče vyplnit pouze elektronicky od 18. 4. 2017 do 2. 5. 2017 (viz. odkaz na úvodní straně našich www stránek)
 • pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, jsou zajištěna kontaktní místa, kde je možné si přihlášku vyplnit a vytisknout, ve výjimečných případech je možné se domluvit (osobně, či telefonicky) na vyplnění v naší škole (zajišťuje ředitelka školy)
 • k zápisu je třeba přinést s sebou: rodný list dítěte, řádně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost s potvrzením od lékaře (řádné očkování dítěte - nevyžaduje se u dětí, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 5 let), občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (bydliště se již neposuzuje), cizinci - místo pobytu a doklad o státním občanství dítěte, kartičku pojištěnce dítěte
 • sběr žádostí (dříve zápis) proběhne v naší mateřské škole ve dnech
  3. 5. 2017 v době od 12:00 do 17:00 hodin
  4. 5. 2017 v době od 12:00 do 16:00 hodin
 • děti mladší tří let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole
 • spádové děti dle kritérií jsou děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2016
 • rozhodující pro přijímání dětí jsou kritéria
 • den otevřených dveří v naší škole se koná 27.4. 2017 v době od 9:30 do 11:00 hodin a 14:30 do 16:00 hodin

Zajištění prázdninového provozu v roce 2017 v městské části Plzeň 4 - Doubravka:
červenec - 64. MŠ Plzeň, Pod Chlumem 1235/3
srpen - 57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 922/1
Přihlášky dětí k prázdninovému provozu budou rodiče podávat prostřednictvím kmenové mateřské školy v měsíci květnu 2017.

Odkaz na portál města Plzně: www.plzen.eu
 
Ředitelka:Mgr. Martina Baníková
Jmenování do funkce:18.8.2014 Radou města Plzně, na základě konkurzu
Vznik funkce ředitele právního subjektu:1.1.2002
IČO školy:709 41 033
Telefon:378 027 911
Mobil:602 229 032
E-mail MŠ:banikovama@ms6.plzen-edu.cz
E-mail ŠJ:liprtovami@ms6.plzen-edu.cz
WWW stránky:www.ekoskolka.cz
Školní jídelna:při mateřské škole
Celková kapacita školy:104 dětí
Zapsáno:104
Počet tříd:4
Počet pedagogů:8
Asistent pedagoga:1
Počet pracovnic školní jídelny:3
Počet provozních pracovnic:3
Počet zaměstnanců celkem:15
Třídy:Kvítečková, Srdíčková, Motýlková, Sluníčková

Provozní doba školy:
Nástup dětí do MŠ:

6.00 – 17:30 hodin
od 6:30 hodin

Číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615   více o projektu

ROP

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail