Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ

14.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY
podrobné informace pro rodiče na jednotlivých třídách od 16:00 hodin

16.9. DIVADLO ALFA - KOLÍBÁ SE VELRYBA
děti ze Sluníčkové, Kytičkové třídy a nejstarší děti z Motýlkové třídy navštíví divadlo Alfa.
Vstupné je 60 Kč

 

 ŘÍJEN

4.10. DIVADLO V MŠ "O ZAJÍČKOVI"
dopolední představení pro všechny děti v MŠ, cena 45Kč

6.10. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
odbornice na výslovnost dětí posoudí úroveň řečových schopností se souhlasem jejich zákonných zástupců

11.10. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU POLICIÍ
předškoláci budou jezdit na koloběžkách na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň, učit se dodržovat pravidla silničního provozu, aby na konci školního roku mohli získat řidičský průkaz

11.10. "MÁMO, TÁTO, BUBNUJ S NÁMI!"
slavnostní zakončení dlouhodobého vzdělávacího programu " V souladu s přírodou - Indiánská osada" a další akce z cyklu "Mámo • táto, slavte s námi!, užijeme si společně relaxační odpoledne v rytmu bubnů a dalších rytmických nástrojů, opečeme si oblíbené chlebové těsto na ohni a přinesené špekáčky a posedíme u ohně, předpokládáme účast rodičů s dětmi, vítáni jsou i kamarádi a další rodinní příslušníci; začátek bude v 16:15 hodin

19.10. DIVADLO ALFA - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy navštíví dopolední pohádkové představení v divadle Alfa. Vstupné je 60Kč.

20.10. NÁVŠTĚVA PANA VOBRUBY ZE ZOO
setkání dětí s panem Vobrubou, novinkami ze ZOO a možná i překvapením v podobě živého zvířátka (všechny děti)

26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny na ZŠLISTOPAD

2.11. MEDOVÁ SNÍDANĚ
dopolední projekt podporovaný Ministerstvem zemědělství (všechny děti)

3.11. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
dle objednávek rodičů proběhne fotografování dětí v naší MŠ

8.11. PODZIM NA ZAHRADĚ
dopolední ekologický program na školní zahradě s interaktivními prvky pro Sluníčkovou třídu ve spolupráci se sdružením Ametyst

16.11. DIVADLO ALFA - POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
děti ze Sluníčkové třídy navštíví dopolední pohádkové představení v divadle Alfa. Vstupné je 60Kč.

21.11 SCHŮZKA RODIČŮ S ŘEDITELKOU 28.ZŠ
zveme rodiče na setkání s paní ředitelkou 28.ZŠ i s paní učitelkou 1. třídy, akce se týká rodičů předškolních dětí a tématem bude zápis do 1.tříd, jeho organizace i průběh, možnost a řešení odkladu školní docházky, začátek v 16:00 hodin

24.11. DOPOLEDNÍ PROJEKT POHYB "1P"
zjišťování pohybových dovedností u předškolních dětí, pouze se souhlasem rodičů (nutno podepsat na třídách, podrobnosti u třídních učitelek)

 

PROSINEC

2.12. MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA DO ZOO - přeloženo na pondělí 5.12.2016 !
vypravíme se za zvířátky, kterým přivezeme mikulášskou nadílku (rodiče s dětmi mohou přinést do připravených krabic ovoce, zeleninu a staré suché pečivo), pojedou děti ze všech tříd, odjezd od MŠ je v 9:00 hodin

13.12. DIVADLO ALFA - KOSPRD A TELECÍ
děti z Kvítečkové třídy navštíví dopolední pohádkové představení v divadle Alfa. Vstupné je 60Kč.

13. - 15.12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny na ZŠ

LEDEN

17.1. ZIMA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
dopolední interaktivní program s tématikou aktuálního ročního období realizovaný ve spolupráci s Ametystem
účastní se děti z Kvítečkové třídy

ÚNOR

2.2. DIVADLO KAPSA - ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
všechny děti čeká pohádkové dopolední představení v MŠ, cena je 45 Kč

3.2. Pololetní prázdniny na ZŠ

6.2. začátek plaveckého výcviku - Kvítečková třída
všechny důležité informace získají rodiče u třídních učitelek
děti budou jezdit pravidelně každé pondělí vyjma prázdnin na ZŠ a státních svátků

10.2. začátek plaveckého výcviku - Sluníčková a Motýlková třída (přihlášené děti)
všechny důležité informace získají rodiče u třídních učitelek
děti budou jezdit pravidelně každý pátek vyjma prázdnin na ZŠ a státních svátků

10.2. začátek realizace projektu "Ptáci online"
podrobné informace o tomto projektu budeme zveřejňovat v záložce "dotované projekty"

13.2. - 19.2. Jarní prázdniny na ZŠ

 23.2. VODNICKÁ POHÁDKA
všechny děti čeká pohádkové dopolední představení v MŠ, cena je 45 Kč

BŘEZEN

1.3. KARNEVAL V MŠ 
zábavné dopoledne plné tance, legrace, zajímavých převleků a masek a hlavně plné překvapení
děti přijdou do školy v maskách, mohou přinést malou dobrotu

2.3. DOPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
děti z Kvítečkové třídy se pokusí v keramické dílně 28. ZŠ vytvořit malé hliněné dílko

7.3. PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE ALFA
děti z Kvítečkové třídy se vypraví do divadla Alfa

9.3. DOPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
předškoláci ze Sluníčkové a Motýlkové třídy budou tvořit v keramické dílně 28. ZŠ

9.3. NÁVŠTĚVA 1.TŘÍD 28.ZŠ
děti z 1. tříd si pro naše předškoláky připravily dopolední program

15.3. NÁVŠTĚVA PANA VOBRUBY ZE ZOO
oblíbené setkání dětí se zástupcem plzeňské zoologické zahrady, který děti seznámí s novinkami aktuálního dění, s některými méně známými živočichy a možná přinese i nějaké to živé překvapení 

21.3. LVÍ OČKO
v dopoledních hodinách proběhne měření zraku dětí,
rodiče, kteří projeví zájem o toto posouzení zraku svého dítěte, vyplní na třídě povinné náležitosti (souhlas)

22.3. OD ZRNÍČKA PO PECEN CHLEBA
děti si připraví potřebné pomůcky k pečení chleba, a to od zrníčka až k samotnému chlebu, bochníček si vytvoří a odvezou domů
dopolední program pro děti z Kvítečkové a Sluníčkové třídy a předškoláky z Motýlkové třídy v Újezdu nade Mží (ŽINAFA)
cena 70,- Kč/dítě 

 

DUBEN    

3. - 13.4. "JARNÍ PROBOUZENÍ"
po velice zdařilém společném sázení na školní zahradě v minulém školním roce se pokusíme opět společně vysázet záhon jarních květin a také do připravených pařenišť zeleninu a bylinky
akce se mohou účastnit děti i jejich rodiče, ale i kamarádi a veřejnost

12.4. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ S MĚSTSKOU POLICIÍ
předškoláci budou jezdit na koloběžkách na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň, učit se dodržovat pravidla silničního provozu a na konci školního rokumohou získat řidičský průkaz

13.4. - 14.4. Velikonoční prázdniny na ZŠ

18.4. POUŤ U SV. JIŘÍ
nejstarší děti mohou využít možnost návštěvy atrakcí v dopoledních hodinách

25.4. "ZE STARÉHO NOVÉ"
odpoledne od 16:00 hodin oslavíme Den Země společným tvořením
z odpadového materiálu i přírodnin vytvoříme něco nového (bude upřesněno před akcí)
všechny rodiče, děti i jejich kamarády srdečně zveme na pracovní dílny na třídách i školní zahradě

25.4. "ŘEMESLA"
dopolední program pro děti z Kvítečkové a Sluníčkové třídy, v průběhu kterého se dozvědí, co je řemeslo, projedou se časem řemesel a některá si vyzkouší
Újezd nade Mží, cena 70,- Kč/dítě, do baťůžku nějaký pamlsek a pití

27.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
srdečně zveme všechny rodiče i děti, kteří si chtějí prohlédnout naši školu, dozvědět více se o výchově a vzdělávání v naší škole a pobýt s námi
přijďte dopoledne mezi 9. a 11. hodinou, nebo odpoledne mezi půl třetí a 16. hodinou a užijte si s námi jeden den ve školce

 

KVĚTEN

3.5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
předškoláci budou opět jezdit na koloběžkách na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň

10.5. SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
dopolední fotografování jednotlivých tříd, cena 30Kč

11.5. VÝLET NA FARMU MOULISOVÝCH
Sluníčková a Srdíčková třída se vypraví na ekologickou farmu Moulisových, kde nás čeká farmářský program - jízdy na poníkovi, krmení koz, výroba másla atd., v ceně výletu je zahrnuta i svačina s obědem, cena 175Kč + doprava

12.5. a 15.5. FOTOGRAFOVÁNÍ NA PLAVECKÉM VÝCVIKU
Na plavání bude probíhat dne 12. 5.  A 15.5. 2017 focení, které bude zajišťovat profesionální fotograf Jindřich Krammer. Prosíme rodiče, aby nám podepsali souhlas s uveřejněním fotografií na webových stránkách http://www.ktfoto.com, kde si rodiče mohou dané fotografie prohlédnout. V případě jejich zájmu o tyto fotografie, si je mohou přes tyto webové stránky objednat.

16.5. SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
vybrané nejstarší děti se zúčastní dopoledního sportovního klání mezi školkami z Plzně

18.5. VÝLET DO NEBÍLOV 
Motýlková a Kvítečková třída se vypraví na zámek v Nebílovech, kde je čeká prohlídka zámku a divadelní pohádka, odjezd od školky bude v 8:00h, cena 100,-Kč/dítě

24.5. STEZKA DOVEDNOSTÍ NA 28.ZŠ
předškoláky čeká dopolední objevování přírody ve spolupráci s 28.ZŠ

ČERVEN 

2.6. SPORTOVNÍ MINIOLYMPIÁDA
sportovní dopoledne s 28.ZŠ

5.6. DĚTSKÝ DEN
Sokol Letná pořádá dětský den na fotbalovém hřišti; v rámci spolupráce bude pro děti otevřené dopravní hřiště a vybrané paní učitelky budou malovat dětem obličejové masky od 16:00h do 18:00h

12.6. SPOROTHRANÍ DOUBRAVECKÝCH MATEŘINEK 2017
Sportohrani.pdf

15.6. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
slavnostní odpoledne věnované našim kamarádům, kteří se s námi loučí a v září nastoupí do 1.tříd ZŠ; pro budoucí školáky je připraveno stužkování, plnění pohádkových a rytířských úkolů, opékání buřtů a jako každý rok chystáme závěrečné překvapení; začínáme od 16:00h na školní zahradě

16.6. VÝPRAVA DO ZOO
dopolední návštěva zoologické zahrady, účastní se všechny třídy

ČERVENEC A SRPEN

1.7. - 1.9. Hlavní letní prázdniny na ZŠ

 

 


6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail