Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ

19.9.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY
zveme všechny rodiče od 16:00 hodin na třídních schůzky, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí
rodiče se dozvědí všechny důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobu omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy
mohou si připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální kontaktní údaje

20.9. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny

 26.9. NÁVŠTĚVA PANA VOBRUBY ZE ZOO
oblíbené dopolední setkání dětí s tiskovým mluvčím plzeňské ZOO, který děti zajímavou formou seznámí s novinkami zoologické zahrady, živočichy a jejich specifickým způsobem života, přidá zajímavé informace o chování a rekordech ve světě zvířat, nezapomene ani na malou jazykovou chvilku a možná přinese i nějaké živé překvapení
účastní se všechny třídy (děti budou rozděleny na dvě skupiny)

27.9. PROJEKT " DEŠŤOVKA JE KAMARÁD "
dopolední interaktivní program pro děti z Motýlkové třídy " Dešťovka je kamarád " na zahradě školy. Děti se seznámí s tím, jak se voda z nebe chová a proč je dobré ji chytat. Společně přidají na naší školní zahradu pítka a koupátka pro hmyz a ptáky.

 

ŘÍJEN

5.10. OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST 
zveme všechny děti, rodiče i veřejnost na společné odpolední setkání, společné posezení u ohně, opékání špekáčků, chlebového těsta a aktivity na dopravím hřišti
akce se koná od 16:00 h. na školní zahradě, špekáčky si přineste s sebou


12.10. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny


24.10. POHYB " 1P "
V rámci projektu se předškoláci z  Motýlkové a Sluníčkové třídy  zúčastní testování pohybových dovedností.
Projekt mapuje pohybovou zdatnost dětí předškolního věku a také informuje rodiče o pohybových dovednostech jejich dětí a možnostech zapojení se do pohybových aktivit v okolí svého bydliště.

25.10. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
dopoledne fotografování dětí od 9:00 hodin ( Kvítečková, Srdíčková, Motýlková, Sluníčková  třída )

 

26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny na ZŠLISTOPAD

2.11. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
další dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové třídy 

2.11. EKOTVOŘENÍ SE ŠKOLÁKY
dopoledne děti se Sluníčkové třídy navštíví sousední 28.základní školu. Vyzkouší si svoji fantazii ve výtvarné dílně zaměřené na podzimní a vánoční motivy. Děti budou tvořit
z " odpadových" surovin

14.11.SCHŮZKA RODIČŮ S ŘEDITELKOU 28.ZŠ
zveme rodiče na setkání s paní ředitelkou 28.ZŠ i s paní učitelkou 1. třídy, akce se týká rodičů předškolních dětí a tématem bude zápis do 1.tříd, jeho organizace i průběh, možnost a řešení odkladu školní docházky, začátek v 16:00 hodin (beseda je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony") 

23.11. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
Mgr. Šimková (logopedka) přijde v dopoledních hodinách posoudit úroveň mluvního projevu dětí a doporučí možnou další péči pro odstranění zjištěných vad
vyšetřeny budou pouze děti, jejichž rodiče podepíší předem souhlas s tímto vyšetřením

PROSINEC

5.12. MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA DO ZOO
vypravíme se za zvířátky, kterým přivezeme mikulášskou nadílku (rodiče s dětmi mohou přinést do připravených krabic ovoce, zeleninu a staré suché pečivo), pojedou děti ze všech tříd, odjezd od MŠ je v 9:00 hodin

12.12 VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny na ZŠ


LEDEN

16.1. KARLE, NECH UŽ TOHO ZLOBENÍ
interaktivní setkání rodičů s psychologem, pojetí výchovy dětí, využití možných technik při komunikaci s dětmi, zkušenosti ze života, možnost konzultací a následné konzultace funkčnosti zprostředkovaných postupů při výchově dětí a účinnosti, případně změny nevhodných stereotypů
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

19.1. Divadélko " Nána "
děti zhlédnou dopoledne v mateřské škole divadelní představení  " Myší pohádka "

26.1. NÁVŠTĚVA PANA VOBRUBY ZE ZOO
opět nás čeká oblíbené dopolední setkání dětí s tiskovým mluvčím plzeňské ZOO, který děti zajímavou formou seznámí s novinkami zoologické zahrady, živočichy a jejich specifickým způsobem života, přidá zajímavé informace o chování a rekordech ve světě zvířat, nezapomene ani na malou jazykovou chvilku a možná přinese i nějaké živé překvapení
účastní se všechny třídy (děti budou rozděleny na dvě skupiny)

ÚNOR

2.2. Pololetní prázdniny na ZŠ

5.2. Kvalifikace Sportovních her mateřských škol
ve spolupráci s městem Plzeň se zúčastní děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy kvalifikace Sportovních her pro mateřské školy ve svém obvodě.

6.2. KARLE, NECH UŽ TOHO ZLOBENÍ        Náhradní termín 13.2. od 15:00 hodin ve Sluníčkové  třídě
interaktivní setkání rodičů s psychologem, pojetí výchovy dětí, využití možných technik při komunikaci s dětmi, zkušenosti ze života, možnost následné konzultace funkčnosti zprostředkovaných postupů při výchově dětí a účinnosti, případně změny nevhodných stereotypů - NAVAZUJE NA LEDNOVÉ SETKÁNÍ
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

16.2. Karneval
opět nás čeká veselý karneval na všech třídách.

7.2. a 8.2.
začíná plavecký výcvik pro děti  z Motýlkové a Sluníčkové třídy.
Sluníčková třída - první lekce ve středu 7.2. od 8:00 - 8:45 hodin,  25.4. od 11:00 - 11:45 hodin. Plavecký výcvik končí 27.6. 
Motýlková třída - první lekce ve čtvrtek 8.2. od 8:00 - 8:45 hodin. Plavecký výcvik končí 28.6.

19.2. - 25.2.  Jarní prázdniny na ZŠ

BŘEZEN

9.3. Divadélko " Nána "
děti zhlédnou dopoledne v mateřské škole divadelní představení  " Slepičí pohádka "

16.3. Návštěva 1. třídy na 28.ZŠ
dopoledne děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy navštíví 1. třídu na 28.ZŠ

19.3. a 20.3. Keramika na 28.ZŠ
děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy navštíví keramickou dílnu na 28.ZŠ. Budou si moci vyzkoušet pod vedením zkušené výtvarnice, jak tvárná hlína je, naučí se základní zásady, jak s ní pracovat a jak ji dozdobit.

26.3. a 27.3. Keramika na 28.ZŠ
další návštěva keramické dílny na 28.ZŠ. Děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy si opět  vyzkouší pod vedením zkušené výtvarnice, jak tvárná hlína je, naučí se základní zásady, jak s ní pracovat a jak ji dozdobit.

29.3. Velikonoční prázdniny na ZŠ
 

 DUBEN    

3.4. - 6.4. Jarní sázení
celý týden můžou rodiče s dětmi sázet před vchodem do školní budovy jarní květiny ( macešky ). Letos zkusíme motiv motýla.

10.4. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny

13.4. LIONS EYE -LVÍ OČKO
testování zraku dětí předškolního věku v mateřské škole - pro všechny děti

23.4. Den otevřených dveří
Můžete nás navštívit dopoledne od 9:00 - 11:00 hodin. A odpoledne od 14:30 - 15:30 hodin. 

24.4. DEN ZEMĚ
Svátek naší planety „Země“ opět oslavíme tradičně formou pracovních dílen. Program začíná od 16:00 hodin.

27.4. Fotografování dětí
společné fotografování - všechny třídy
fotografování ročenky pro předškolní děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy 

 

 KVĚTEN

14.5. - 18.5. Škola v přírodě
děti z Motýlkové třídy pojedou na týden do Soběšic u Sušice

15.5. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti ze Srdíčkové  a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny

 

23.5. Divadélko " Nána "
děti zhlédnou dopoledne v mateřské škole divadelní představení  " Pohádky z paloučku"

28.5. - 1.6. Škola v přírodě
děti ze Sluníčkové třídy pojedou na týden do Soběšic u Sušice

PŘEDŠKOLIČKY PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY
pravidelné setkávání se na základní škole, kde si děti vyzkouší některé dovednosti potřebné k nástupu do ZŠ, seznámí se s prostředím školy i třídy a rodiče se komentovanou formou a možnou interakcí v průběhu činností dětí dozvědí o smyslu, metodice a požadovaném stupni dovednosti dětí (co, proč a jak děti dělají)
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

ČERVEN 

4.6. Dětský den na zahradě naší školy se Sokolem
společné odpoledne dětmi z 28. ZŠ, ze Sokolem Plzeň-Letná. Na velkém fotbalovém hřišti budou probíhat různé sportovní i dovednostní soutěže a hry. Na našem dopravním hřišti příslušníci Městské policie Plzeň budou dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu. Děti při jízdě na koloběžce či odrážedle předvedou své znalosti a dovednosti a za správné odpovědi získají drobné odměny.

13.6. školní výlet na hrad Švihov
děti ze Srdíčkové a Kvítečkové třídy pojedou na vodní hrad Švihov. Odjezd od MŠ v 8:15 hodin.

15.6.  Letní návštěva plzeňské ZOO ( vstupné hradí ÚMO 4 )
vypravíme se za zvířátky. Pojedou děti ze všech tříd, odjezd od MŠ je v 8:30 hodin

 

ČERVENEC A SRPEN

2.7. - 31.8. 2018  Hlavní letní prázdniny na ZŠ

 

 


 

14.11.SCHŮZKA RODIČŮ S ŘEDITELKOU 28.ZŠ
zveme rodiče na setkání s paní ředitelkou 28.ZŠ i s paní učitelkou 1. třídy, akce se týká rodičů předškolních dětí a tématem bude zápis do 1.tříd, jeho organizace i průběh, možnost a řešení odkladu školní docházky, začátek v 16:00 hodin

 

28.5. - 1.6. Škola v přírodě
děti ze Sluníčkové třídy pojedou na týden do Soběšic u Sušice

 

22.5. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové  a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail