Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ 2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
zveme všechny rodiče od 16:00 hodin na třídních schůzky, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí
rodiče se dozvědí všechny důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobu omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy
mohou si připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální kontaktní údaje

ŘÍJEN

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST 
zveme všechny děti, rodiče i veřejnost na společné odpolední setkání, společné posezení u ohně, opékání špekáčků, chlebového těsta a aktivity na dopravím hřišti
akce se koná od 16:00 h. na školní zahradě, špekáčky si přineste s sebou


Podzimní prázdniny na ZŠ

LISTOPAD

PROSINEC

VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček

Vánoční prázdniny na ZŠ


LEDEN 2018

ÚNOR

Pololetní prázdniny na ZŠ

Jarní prázdniny na ZŠ

BŘEZEN

Velikonoční prázdniny na ZŠ
 

 DUBEN    

 

DEN ZEMĚ
Svátek naší planety „Země“ opět oslavíme tradičně formou pracovních dílen. Program začíná od 16:00 hodin.

 

KVĚTEN

ČERVEN 

ČERVENEC A SRPEN

Hlavní letní prázdniny na ZŠ

 

 


 

 

 

 

 

 

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail