Strážce zahrady

Co nás čeká

ZÁŘÍ

19.9.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY
zveme všechny rodiče od 16:00 hodin na třídních schůzky, které se budou konat ve třídě, kam jejich dítě chodí
rodiče se dozvědí všechny důležité informace k organizaci vzdělávání a provozu školy, obsahu vzdělávání a konkrétních požadavcích na docházku dítěte, způsobu omlouvání, provozní době školy, seznámí se s ŠVP PV a školním řádem a další dokumentací školy
mohou si připravit dotazy k docházce jejich dítěte do MŠ, poskytnou škole aktuální kontaktní údaje

20.9. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny

 26.9. NÁVŠTĚVA PANA VOBRUBY ZE ZOO
oblíbené dopolední setkání dětí s tiskovým mluvčím plzeňské ZOO, který děti zajímavou formou seznámí s novinkami zoologické zahrady, živočichy a jejich specifickým způsobem života, přidá zajímavé informace o chování a rekordech ve světě zvířat, nezapomene ani na malou jazykovou chvilku a možná přinese i nějaké živé překvapení
účastní se všechny třídy (děti budou rozděleny na dvě skupiny)

27.9. PROJEKT " DEŠŤOVKA JE KAMARÁD "
dopolední interaktivní program pro děti z Motýlkové třídy " Dešťovka je kamarád " na zahradě školy. Děti se seznámí s tím, jak se voda z nebe chová a proč je dobré ji chytat. Společně přidají na naší školní zahradu pítka a koupátka pro hmyz a ptáky.

 

ŘÍJEN

5.10. OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST 
zveme všechny děti, rodiče i veřejnost na společné odpolední setkání, společné posezení u ohně, opékání špekáčků, chlebového těsta a aktivity na dopravím hřišti
akce se koná od 16:00 h. na školní zahradě, špekáčky si přineste s sebou


12.10. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové a Sluníčkové třídy budou rozděleny na dvě skupiny


24.10. POHYB " 1P "
V rámci projektu se předškoláci z  Motýlkové a Sluníčkové třídy  zúčastní testování pohybových dovedností.
Projekt mapuje pohybovou zdatnost dětí předškolního věku a také informuje rodiče o pohybových dovednostech jejich dětí a možnostech zapojení se do pohybových aktivit v okolí svého bydliště.

25.10. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
dopoledne fotografování dětí od 9:00 hodin ( Kvítečková, Srdíčková, Motýlková, Sluníčková  třída )

 

26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny na ZŠLISTOPAD

2.11. JÍZDY PŘEDŠKOLÁKŮ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI ZA DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE
další dopolední jízdy předškoláků na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň
program je součástí preventivních aktivit " Bezpečně v dopravě "
děti z Motýlkové třídy 

2.11. EKOTVOŘENÍ SE ŠKOLÁKY
dopoledne děti se Sluníčkové třídy navštíví sousední 28.základní školu. Vyzkouší si svoji fantazii ve výtvarné dílně zaměřené na podzimní a vánoční motivy. Děti budou tvořit
z " odpadových" surovin

14.11.SCHŮZKA RODIČŮ S ŘEDITELKOU 28.ZŠ
zveme rodiče na setkání s paní ředitelkou 28.ZŠ i s paní učitelkou 1. třídy, akce se týká rodičů předškolních dětí a tématem bude zápis do 1.tříd, jeho organizace i průběh, možnost a řešení odkladu školní docházky, začátek v 16:00 hodin (beseda je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony") 

23.11. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
Mgr. Šimková (logopedka) přijde v dopoledních hodinách posoudit úroveň mluvního projevu dětí a doporučí možnou další péči pro odstranění zjištěných vad
vyšetřeny budou pouze děti, jejichž rodiče podepíší předem souhlas s tímto vyšetřením

PROSINEC

5.12. MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA DO ZOO
vypravíme se za zvířátky, kterým přivezeme mikulášskou nadílku (rodiče s dětmi mohou přinést do připravených krabic ovoce, zeleninu a staré suché pečivo), pojedou děti ze všech tříd, odjezd od MŠ je v 9:00 hodin

12.12 VÁNOČNÍ POSEZENÍ (dle třídního programu)
zveme všechny rodiče ke společně strávenému adventnímu odpoledni a sdílení radosti dětí z nových hraček

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny na ZŠ


LEDEN

16.1. KARLE, NECH UŽ TOHO ZLOBENÍ
interaktivní setkání rodičů s psychologem, pojetí výchovy dětí, využití možných technik při komunikaci s dětmi, zkušenosti ze života, možnost konzultací a následné konzultace funkčnosti zprostředkovaných postupů při výchově dětí a účinnosti, případně změny nevhodných stereotypů
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

ÚNOR

2.2. Pololetní prázdniny na ZŠ

5.2. Kvalifikace Sportovních her mateřských škol
ve spolupráci s městem Plzeň se zúčastní děti ze Sluníčkové a Motýlkové třídy kvalifikace Sportovních her pro mateřské školy ve svém obvodě.

6.2. KARLE, NECH UŽ TOHO ZLOBENÍ
interaktivní setkání rodičů s psychologem, pojetí výchovy dětí, využití možných technik při komunikaci s dětmi, zkušenosti ze života, možnost následné konzultace funkčnosti zprostředkovaných postupů při výchově dětí a účinnosti, případně změny nevhodných stereotypů - NAVAZUJE NA LEDNOVÉ SETKÁNÍ
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

19.2. - 25.2.  Jarní prázdniny na ZŠ

BŘEZEN

29.3. Velikonoční prázdniny na ZŠ
 

 

DUBEN    

 

KVĚTEN

PŘEDŠKOLIČKY PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY
pravidelné setkávání se na základní škole, kde si děti vyzkouší některé dovednosti potřebné k nástupu do ZŠ, seznámí se s prostředím školy i třídy a rodiče se komentovanou formou a možnou interakcí v průběhu činností dětí dozvědí o smyslu, metodice a požadovaném stupni dovednosti dětí (co, proč a jak děti dělají)
(program je součástí tematického setkávání s rodiči - projekt "šablony")

ČERVEN 


ČERVENEC A SRPEN

2.7. - 31.8. 2018  Hlavní letní prázdniny na ZŠ

 

 


 

14.11.SCHŮZKA RODIČŮ S ŘEDITELKOU 28.ZŠ
zveme rodiče na setkání s paní ředitelkou 28.ZŠ i s paní učitelkou 1. třídy, akce se týká rodičů předškolních dětí a tématem bude zápis do 1.tříd, jeho organizace i průběh, možnost a řešení odkladu školní docházky, začátek v 16:00 hodin

6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace
312 00 Plzeň
Tel: 378 027 911
Poslat e-mail